Selecteer een pagina

Lors de l’un de nos voyages, nous avons trouvé au Japon une variété faisant honneur au nom du pays. “Tropical Dream” est typiquement une de ces variétés pour lesquelles vous êtes prêt à passer une soirée avec un fournisseur dans un bar à karaoké. Quelle trouvaille ! Cette fleur est vraiment particulière, on dirait que le soleil brille dans son cœur. En effet, elle vient du pays du soleil levant.

Op een van onze reizen vonden we in Japan een ras aan die de naam van het land eer aan doet; “Tropical Dream” is echt een ras waarvoor je best met een leverancier een avond in een karaoke-bar over hebt. Wat een vondst was dit! Deze bloem is werkelijk onderscheidend omdat de zon in het hart van de bloem schijnt. Inderdaad uit het land van de rijzende zon.