Selecteer een pagina

De Starfish dankt zijn naam aan de stervormige rode tekening in de bloem. Het is een bijzonder mooi ras waar wij zelf ook fan van zijn!

Starfish doit son nom au motif en forme d’étoile rouge sur la fleur. C’est une variété particulièrement belle dont nous sommes fans nous-mêmes !